Krom

Atom numarası: 24
Simge: Cr
Kütle numarası: 51.996
Kaynama Noktası (C): 2665
Erime Noktası (C): 1875
Yoğunluk: 7.19
Buharlaşma Isısı: 72.97
Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 3.3
Elektriksel iletkenlik: 0.078
Isıl iletkenlik: .16
Özgül Isı Kapasitesi: .11
Gümüş gibi parlak, mavimsi beyaz, kolay kınlan sert bir maden olan krom havaya karşı çok dayanıklıdır, nemli havada bozulmaz, yani paslanmaz. Bu niteliğinden dolayı, paslanma olasılığı büyük olan madenlerden birçoğu ince bir krom tabakası ile kaplanır (kromlama).
Cr sembolü ile gösterilen, metalik bir element. Louis Nicolas Vauquel 1797 yılında kurşun kromattan elde etmiştir. Elementin ismi, krom bileşiklerinin çoğunun renkli olması dolayısıyla Yunanca renkli mânâsına gelen chroma kelimesinden türetilmiştir.
Özellikleri: Krom, cilalı parlaklığı ile beyaz-mavi renkte sert bir metaldir. Yoğunluğu 6,9 g/cm3 tür. Erime noktası 1550°C ve kaynama noktası 2482°C’dır. Krom, periyodik sistemin VI B sütununda bulunan bir geçiş elementidir. Atom numarası 24 ve atom ağırlığı 51,996’dır. Elementin tabiî olarak ve kütle numarası Cr50, Cr52, Cr53, Cr54 olan dört izotopu vardır. Bunlardan en bol bulunanı Cr52 dir.
Krom atomunun orbitallere elektron dağılımı 1s2 2s22p6 3s23p6 3d5 4s1 şeklindedir. Kimyasal reaksiyonlara iştirak eden 3d ve 4s seviyesindeki elektronlar olduğu için, kromun yükseltgeme hâli (0) dan (6+) ya kadar değişir. Bununla beraber en çok bulunan yükseltgenme basamakları 2+, 3+ ve 6+ dır.
Normal olarak krom, sulu hidroklorik asit ve sülfürik asitte çözünür. Bununla berâber şâyet ilk önce konsantre nitrik asit, hidrojenperoksit veya kuvvetli oksitleyici bir madde ile muamele edilirse sulu asitlerde çözünmez hâle gelir. Metalin bu hâline pasif hâli denir. Bunun sebebi ise metal yüzeyinde meydana gelen oksit tabakasının metali iyi bir şekilde kaplamasından, yâni metale çok iyi tutunmasındandır. Pasif hâli geçici olup, metal ısıtıldığında, mekanik darbeye mâruz kaldığında veya aktif bir metal ile temasa getirildiğinde kaybolur. Krom, diğer metallerden daha büyük pasiflik göstermektedir. Düşük sıcaklıkta kırılgan olduğu halde korozyona dayanıklıdır. 325°C civarında kolaylıkla işlenebilir.

Piyasa Bilgileri
BAKIR
ALUM.
ÇİNKO
NİKEL
ALTIN
GÜMÜŞ
PİLATİN
PALADYUM
EUR/USD
USD/TL
EUR/TL
GBP/USD
USD/CHF
USD/YEN
BRENT
NYMEX
KURŞUN
Veriler ONS ve TON cinsindendir.
İş bu İSTANBUL METAL BORASI portalının tüm kullanım hakları TROY MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ye aittir.
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A3 Blok No:193 Yeşilköy, 34830 Bakırköy-İstanbul / TÜRKİYE
Tel : +90 (212)465 65 70    Fax : +90 (212)465 68 45    Web : www.istanbulmetalborsasi.com