Bizmut

Bizmut kimyasal bir eleman. Sembolü Bi, atom ağırlığı 209.00, özgül ağırlığı 9,5 dır. 2, 3 ve 5 değerli ve sertliği 2,5 olan bir metaldir. Kırmızımtırak beyazımsı parıltılı, havada bozulmayan bir metaldir. Tabiatta en çok üç değerli bileşiklerine rastlanır. Gümüş ,kurşun, bakır, kalay, civa, altın metalleriyle kolaylıkla alaşım yapar. Kızıl derecede mavimtrak bir alevle yanarak Bizmutoksit meydana getirir. Çeşitli radyoaktif izotopları elde edilmiştir.

Tabiatta en az rastlanan elemanlardan biri olan bizmut, tabiatta platin, uranyum gibi elemanlardan daha az bulunmaktadır. Serbest ve bileşikler halinde bulunur. En önemli bileşikleri bizmut sülfür ile bizmut trioksittir. Oksit halindeki filizlerinin potalarda kömür ile ısıtılarak indirgenmesiyle, sülfür halindeki filizlerin demir ile eritilmesiyle elde edilir.
Teknikte fazla kullanılmayan bizmut, tıpta frengi hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır.

Piyasa Bilgileri
BAKIR
ALUM.
ÇİNKO
NİKEL
ALTIN
GÜMÜŞ
PİLATİN
PALADYUM
EUR/USD
USD/TL
EUR/TL
GBP/USD
USD/CHF
USD/YEN
BRENT
NYMEX
KURŞUN
Veriler ONS ve TON cinsindendir.
İş bu İSTANBUL METAL BORASI portalının tüm kullanım hakları TROY MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ye aittir.
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A3 Blok No:193 Yeşilköy, 34830 Bakırköy-İstanbul / TÜRKİYE
Tel : +90 (212)465 65 70    Fax : +90 (212)465 68 45    Web : www.istanbulmetalborsasi.com