IMEX Sistemi

İşleyişi :

Fiziki teslimata dayalı ticaret esastır,
* Kabul Kriterleri tamamlanan Müşteriler, IMEX platformu üzerinden aktif alım yada satım teklifi verebilecektir.
* Tüm teklifler Troy Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ye verilmektedir.
* Teslimat ve ödeme Troy Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’nin garantörlüğünde gerçekleşecektir.

Müşteri Kabul:

* IMEX platformu veya Troy Madencilik San. ve Tic. A.Ş. üzerinden müşteri kabul başvuruları yapılabilecektir,
* Başvuruların uygun bulunması halinde Troy Madencilik San. ve Tic. A.Ş. de müşteri adına hesap oluşturulacaktır,

Hesap oluşturmak için:

1-Vergi Levhası, Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet belgesi(son 6 ay), İmza Sirküleri,
2-Yetkililerce imzalanmış Troy Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’nin Emtia Alım Satım ve Aracılık Sözleşmesi,
3-Troy’un matbu olarak düzenlediği Müşteri adına yetki verilecek kişilere ait imza örnekleri dökümanı,
4-Troy’un matbu olarak düzenlediği Müşteriye ait genel ve adres bilgilerini içeren dökümanlar,
talep edilecektir,

****Hesap açımı tamamlanan Kurumlara, Troy Madencilik San. Tic. A.Ş. de ve IMEX platformun da emtia alım satım teklifi vermek üzere Hesap numarası, şifre, alım ve satım yetki tahsisleri yapılacaktır,

Ticaret:

* Emtia, Maden ve Mineral Üreticileri ile Sanayicileri, Kullanıcıları, Toptancıları, Perakendecileri, İmalatçıları, İhracatçıları, İthalatçıları, Brokerlerı ve Aracı Kurumları Müşteri olarak kabul edilebilmektedir,
* Müşteriler, tekliflerini kendilerinin belirledikleri miktar, kalite, fiyat ve koşullarda verebilmektedir.
* Müşteriler, teklifler eşleşinceye kadar teklif koşullarını değiştirilebilir, iptal edebilir yeniden düzenleyebilir, pasif ya da tekrar aktif hale getirebilecektir,
* Teklifler; bağımsız alım yada satım teklifi olabileceği gibi bir alım teklifine karşılık bir satım teklifi oluşturmak ya da bir satım teklifine karşılık bir alım teklifi oluşturmak suretiyle; fiyat, teslim yeri, teslim tarihi, emtia kalitesi, miktarı gibi asgari koşullarının eşleşmesi durumunda tarafların teklifte kabul etmiş oldukları yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeleri halinde gerçekleştirilebilecektir,
* Teklifler; Spot, vadeli ve serbest teklifler seklinde olacaktır,

Fiyatlama:

* Müşteriler teklif konusu emtiayı, içeriğini ve fiyatlarını bizzat kendileri belirleyeceklerdir,
* Troy, teklifteki fiyat üzerinden iskonto veya prim uygulamak suretiyle alım yada satım yapacaktır,

Risk Yönetimi:

* Teklifler eşleşinceye kadar koşulları değiştirilebilecektir,
* Bugün ki fiyatlardan ileri vadeli teslimat tarihli teklifler verilebilecektir,
* Teklif konusu emtialar zorunlu bir standarda bağlanmadan ancak uzlaşılan kalitede ve toleranslarda olmak üzere alım ve satımı mümkün olabilecektir,
* Teklifler talep veya arz edenlerce daha hızlı fark edilebilecektir,
* Alternatif fiyatlarda ve farklı kalitelerde emtia bulabilme imkânı oluşacaktır,
* Teklif konusu emtiayı hızlı likide edebilme imkânına kavuşulacaktır, 
* Teklif konusu emtiayı hızlı tedarik edebilme imkânına kavuşulacaktır,
* Teklifleri ve fiyatlarını karşılaştırabilme imkânına kavuşulacaktır,

Teslim :

* Tekliflerde farklı ülke, şehir, liman ve lokasyonlar da teslimat yapılabilecektir,
* Teslimler uzman gözetim firmaları denetiminde miktar ve kalite kontrolü yapılarak gerçekleştirilecektir,

Emtia Çeşitleri:

Madenler, Mineraller, Metaller, Taşlar, Emtialar ve ürünleri,
* Müşteriler, IMEX platformunda tanımlı olmayan ancak, alım ya da satım teklifi vermek istedikleri emtia yı Troy’a bildirmek suretiyle IMEX sistemine tanımlatabileceklerdir.

Metaller

* Temel Metaller
* Minor Metaller
* Kıymetli Metaller
* Diğer Metaller

Taşlar

* Kıymetli Taşlar
* Doğal Taşlar
* Diğer Taşlar

Emtialar

*
Katı
* Sıvı
* Gaz

Teminatlar:

Troy Madencilik San. ve Tic. A.Ş. alıcının ve satıcının yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi ihtimaline karşı taraflara uygulanacak cezai yükümlülükleri karşılamak için teminat sistemi uygulayacaktır. Oranlar veya teminat tutarları ve koşulları emtia ya ve müşteriye göre değişiklik gösterecektir,

* Nakit, döviz, altın, gümüş, hazine bonosu, devlet tahvili,teminat mektubu, emtialar vb. 
 

 


Piyasa Bilgileri
BAKIR
ALUM.
ÇİNKO
NİKEL
ALTIN
GÜMÜŞ
PİLATİN
PALADYUM
EUR/USD
USD/TL
EUR/TL
GBP/USD
USD/CHF
USD/YEN
BRENT
NYMEX
KURŞUN
Veriler ONS ve TON cinsindendir.
İş bu İSTANBUL METAL BORASI portalının tüm kullanım hakları TROY MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ye aittir.
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A3 Blok No:193 Yeşilköy, 34830 Bakırköy-İstanbul / TÜRKİYE
Tel : +90 (212)465 65 70    Fax : +90 (212)465 68 45    Web : www.istanbulmetalborsasi.com